nabruslich.cz

nabruslich.cz

Inline trasy a akce na bruslĂ­ch

facebook youtube

Inline trasy

Mapa inline tras

Spolupracujeme


Kole?kovĂŠ brusle a komplet p?Ă­sluĹĄenstvĂ­ na kamennĂŠ prodejn? a e-shopu.E-Shop

KoĹĄĂ­kKoĹĄĂ­k je prĂĄzdnĂ˝

Profil uĹživatele

Blog uĹživatele

5 Zabiják? brusla?ské techniky

14.10.2020 22:30 I Admin

3_262_1603056560_pdf5z.png

P?átelé, brusla?i, Mat?j Krupka, zkušený závodník, trenér a instruktor inline bruslení, rozjel nejen na internetu novou iniciativu, kterou za Nabruslich.cz velmi vítáme a podporujeme! Mat?j píše:

První online tréninková skupina pro brusla?e je tu! Poj?te taky bruslit správn? a rychleji pod mým vedením. Makáme na technice i v zim? :-)

Jako milovník kole?kového bruslení, bývalý závodník a trenér jsem se rozhodl založit  brusla?ské hnutí, jehož cílem není nic menšího, než dostat ?echy a Slováky do bruslí!

A tak jsem založil tréninkovou skupinu na Facebooku Bruslíme správn? a rychleji, kde se komunita n?kolika stovek nadšených brusla?? posouvá dál v technice a rychlosti. Celá komunita funguje on-line, kdy já jako leader a trenér sdílím do skupiny prov??ené tipy, co a jak zlepšit, dáváme si s brusla?i bláznivé, ale hlavn? zábavné výukové výzvy, a? se navzájem motivujeme a posouváme kup?edu. A jak to všechno posouvá brusla?e dál?

Další info a pdf 5 Zabiják? brusla?ské techniky zdarma dále v ?lánku.

... celý článek
Navštívené inline trasyPočet přečtenĂ­: 222 I0

Inline Downhill

12.07.2020 00:17 I Admin

Nejsme si jistí, kolik p?íznivc? u nás má inline downhill, ale je to masakr. Kdo by do tohodle šel? :-D

Speed inline závodyPočet přečtenĂ­: 1103 I0

Inline v Jablonci nad Nisou

10.06.2020 23:54 I Admin


Jablonec nad Nisou

Navštívené inline trasyPočet přečtenĂ­: 1988 I0

Ostrava na kole?kách

19.06.2019 00:00 I Admin

3_257_1560894267_p1210253.jpg

V pátek 14.6. jsem se zú?astnili ve?erního bruslení na Hlavní t?íd? v Ostrav?-Porub? s názvem Ostrava na kole?kách. V ?ase od 19. do 22. byla uzav?ena celá Hlavní t?ída. Ú?astníci si tedy mohli vyzkoušet tra? sobotního sv?tového poháru. V úmorném, více jak 30 stup?ovém, vedru se jízdy zú?astnilo n?kolik set brusla??. Z prob?hlé akce p?inášíme pár fotografií.

Inline akcePočet přečtení: 8023 I0

WIC v Ostrav? vyhráli Katarina Rumpus a Felix Rijhnen

17.06.2019 23:26 I Admin

3_256_1560806717_world-inline-poruba-20.jpg

Ve ?tvrtém závod? letošního seriálu World Inline Cup 2019 v Ostrav?, dominovali aktuální mistr sv?ta Felix Rijhnen a po?tvrté v ?ad? fenomenální Kathrina Rumpus, oba z N?mecka. Tropická sobota v Ostrav? tak byla sv?dkem strhujícího závodu World Inline Cup na hlavní trati na 33,5 km. V Ostrav? se p?i WIC, který byl také sou?ástí závod? ?eského poháru, nakonec p?edstavili závodníci z celkem 18 zemí sv?ta. Obdivuhodných výkon? ale dosahovali i závodníci na ostatních inline tratích a závodech, jakými byly nap?íklad d?tské závody na 1 a 3 km anebo závody OPEN 10.  Závodnímu dni p?edcházela tradi?ní páte?ní ve?erní jízda Ostrava na kole?kách

... celý článek
Speed inline závodyPočet přečtenĂ­: 7296 I0

Sv?tová in-line špi?ka z minimáln? 18 zemí se sjíždí do Ostravy

11.06.2019 22:41 I Admin

3_255_1560285942_a5_wic_2019_vedle-sebe.jpg

OSTRAVA – Ostrava se po roce op?t již po jedenácté v historii stane hlavním m?stem sv?tového inline bruslení, v sobotu 15. ?ervna op?t bude hostit podnik série World Inline Cup (WIC) se sv?tovou elitou na startu. V p?edve?er závodu WIC se na porubské Hlavní t?íd? uskute?ní Ve?erní jízda v rámci programu Ostrava na kole?kách, které se za dobrého po?así ú?astní pravideln? n?kolik set místních brusla??. Také samotný sobotní závodní den je otev?ený nejen pro elitní brusla?e, k závod?m na startovní ?áru se mohou postavit i hobby jezdci a amaté?i všech výkonnostních úrovní. Závod seriálu LifeInLine Tour, který letos vjede v Ostrav? již do svého 15. ro?níku, se pojede nejen o body do Sv?tového poháru ale i o umíst?ní v ?eském poháru.

... celý článek
Speed inline závodyPočet přečtenĂ­: 7543 I0

Vkládání a aktualizace inline stezek

30.03.2019 00:00 I Admin

3_254_1553900161_trasy.PNG

P?átelé, je to rok, kdy jsme spustili novou verzi našeho portálu, kde naleznete inline stezky a inline trasy na bruslení. Mnozí z vás zaznamenali, že od té doby nebylo možno p?idávat a ani aktualizovat inline trasy. P?edchozích n?kolik týdn? jsme tomu v?novali ?adu ve?er? a výsledkem je obnovená možnost p?idávat nové inline trasy a rovn?ž aktualizovat ty staré. Ob? funkce jsme se snažili ud?lat maximáln? uživatelsky p?ív?tiv?. Tak aby to bylo jednoduché, rychlé, p?ehledné. 

... celý článek
O portáluPočet přečtenĂ­: 8274 I0

Sv?tová brusla?ská inline špi?ka si to rozdá v ned?li na pražském p?lmaratónu

05.09.2018 22:09 I Admin

3_251_1536178169_Trikam_LiL_A4_tisk_vedle-sebe.jpg

PRAHA, 5. 09. 2018 – V ned?li 9. 9. 2018 p?ivítá Praha na tradi?ní, bezpe?né a široké trati na Rohanském náb?eží v Praze 8 ?eský pohár v in-line p?lmaratonu a také již po?tvrté v historii závod jednoho z nejprestižn?jších seriál? maraton? a p?lmaraton? na inline bruslích German Inline Cup (GIC). Op?t i v letošním ro?níku po?adatelé o?ekávají pestrou ú?ast závodník? z celého sv?ta. V pražském podniku, který hostí tradi?n? v absolutní symbióze vrcholové, výkonnostní i hobby brusla?e, se pojede tedy nejen o body do ?eského poháru, ale i o body do prestižní série GIC.

... celý článek
Navštívené inline trasyPočet přečtenĂ­: 7635 I0

Zlatá obhajoba Kathariny Rumpus z N?mecka a premiérové vít?zství Holan?ana Marthijna Muldera na WIC v Ostrav?

21.06.2018 00:01 I Admin

3_250_1529532275_ALK_8080.jpg

OSTRAVA – Ve ?tvrtém závod? World Inline Cup 2018 v Ostrav?, dominovali Marthijn Mulder (NED) s Katharinou Rumpus (GER). Ostrava byla op?t sv?dkem vynikajících výkon?, nejen v závod? na 33.5 km, ale také na ostatních inline tratích a závodech, jakými byly nap?íklad d?tské závody anebo závody HOBBY 10 a OPEN 10. V Ostrav? se p?i t?ídenním inline festivalu nakonec p?edstavili závodníci z 18 zemí sv?ta. Tradi?ní páte?ní ve?erní jízdu Ostrava na kole?kách doplnily sobotní celodenní závody World Inline Cup, v rámci kterých se jel i závod ?eského poháru. Letos premiérov? se závodilo i v ned?li v areálu U Cementárny p?i dráhových závodech Inline Opening, které m?ly také mezinárodní ú?ast.

... celý článek
Speed inline závodyPočet přečtenĂ­: 9328 I0

Oficiální pozvánka na World Inline Tour v Ostrav?

01.06.2018 20:45 I Admin

3_248_1527879210_A5_WIC_LIL_Ostrava2018.jpg

V?era nám do redakce dorazila oficiální pozvánka na sv?tový šampionát v inline rychlobruslení v Ostrav?, o kterém jsme  vám psali již v minulém ?lánku.

OSTRAVA – Ostrava se již podesáté v historii stane hlavním m?stem sv?tového inline bruslení, v sobotu 16. ?ervna op?t bude hostit podnik série World Inline Cup (WIC) se sv?tovou elitou na startu. V p?edve?er závodu WIC se na porubské Hlavní t?íd? uskute?ní Ve?erní jízda v rámci programu Ostrava na kole?kách, které se za dobrého po?así ú?astní až 2000 místních brusla??. Také samotný sobotní závodní den je otev?ený nejen pro elitní brusla?e, své závody si najdou i hobby jezdci a amaté?i všech výkonnostních úrovní. Závod seriálu LifeInLine Tour, který letos vjede v Ostrav? již do svého 14. ro?níku, se pojede nejen o body do Sv?tového poháru ale i o umíst?ní v ?eském poháru.

 

... celý článek
Speed inline závodyPočet přečtenĂ­: 7412 I0

Admin

O mně

Na bruslích jezdím od roku 2006. Ve stejném roce jsem založil web nabruslich.cz zam??ený na inline trasy a brusla?ské akce po celé republice.

Blogy uĹživatel?


AktivnĂ­ blogy uĹživatelĹŻ:
Mat?j LukášB RadushAdmin

Nej?ten?jĹĄĂ­ ?lĂĄnky

VyhledĂĄvĂĄnĂ­

TitulnĂ­ fotografie
Vstoupit do galerie

Nep?ehlĂŠdn?te!

Databáze inline stezek Nevíte kam vyrazit na brusle? Navštivte naši databázi inline stezek

Nejnov?jĹĄĂ­ trasy

Dalejský park(0.53 km) / Praha, hl.m?sto
Aquasv?t - Vodárenská v?ž Otvice(2.01 km) / Chomutov
Klí?ov - Lesopark Let?any(2.73 km) / Praha, hl.m?sto
Nová Pec - Horní Planá(8.77 km) / Prachatice
Valtická(1.55 km) / B?eclav

Inline Forum

Aktualizace zakreslení tras v map? >>> Zdravím. Aktualizaci provád?jí p?ímo uživatelé, takže aktualizaci m?žete provést i Vy. Sta?í kliknout na detail tr ...
07.10.2020 12:13
Aktualizace zakreslení tras v map? >>> Kdo aktualizuje trasy v map?? Na jih a JV od Prahy to není v?bec aktuální... mohu to p?idat n?jak do mapy ...
06.10.2020 20:17
Inline v Polsku? >>>

D?kuji za info,

to n?kdy vyzkouším.

...
30.11.2019 08:12

PoslednĂ­ komentĂĄ?e

Otvice - Vrskma? - Strup?ice Rozhledna Maják >>> Stezku bych doporu?oval projet na dv? ?ásti. Otvice - rozcestí a Vrskma? - Strup?ice.Nedo ...
14.10.2020
Nové Záluží - rekrea?ní plocha >>> Skv?lá trasa, je zde více možností kudy jet, n?kdy jsou i dv? stezky vedle sebe.Pozor na p? ...
14.10.2020
Pod Vitkovem >>> Výborná stezka, terén slušný až na ten v tunelu, bu?te opatrní hlavn? p?i sjezdu. Doporu?u ...
14.10.2020
Horní Po?áply - M?lník >>> Aktuáln? se buduje další ?ást stezky - pokra?ování z Horních Po?ápl? dál, nyní se dá dojet až k mostu v ...
08.10.2020
Postoloprty - Triangle >>> ??????? ??????? ????? ?????? ???????????? ????????? ??? ??????? ??????? Zelg ...
05.10.2020

Bazar

spole?nost na brusle - MB, PH, Nymburk (OSTATNÍ: Ostatní) ahoj, \\r\\n omlouvám se, nepat?í to sem do kategorie, ale také bych rád nalezl spole?nost na brusle - jse ... Detail inzerĂĄtu
rám 3x125 mm Rollerblade (PRODÁM: Kole?ka a další sou?ásti) Prodám úpln? nový set rám + kole?ka 3x125mm z brusle Rollerblade MAXXUM EDGE 125 3WD. Použil jsem jen bo ... Detail inzerĂĄtu
Hledám partáky (OSTATNÍ: Ostatní) Ahojky, hledám partáky na bruslení v okolí Valašského Mezi?í?í. Nevadí mi jet na pohodu a pokecat, ale klidn? si d ... Detail inzerĂĄtu
Kole?ka 6 x Powerslide Megacruiser 125 mm, A86 (PRODÁM: Kole?ka a další sou?ásti) Prodám použitá kole?ka (bez ložisek), dv? jsou ojetá více než ostatní. P?vodní cena cca 200 K? za kus. ... Detail inzerĂĄtu
PlnĂŠ zobrazenĂ­ I MobilnĂ­ verze

(c) nabruslich.cz 2020

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím